نسخه ۱ سامانه ارسال انبوه بازنشست شد

نسخه اول سامانه ارسال انبوه پیامک به صورت دائمی بازنشست شده است. لطفا برای مهاجرت به نسخه جدید، راهنمای مربوط به مهاجرت را با دقت مطالعه فرمایید.

هدیه

برای آشنایی بیشتر با امکانات جدید سامانه می توانید به قسمت آشنایی ما نسخه جدید در راهنمای مراجعه فرمایید.

راهنمای مهاجرت

نسخه جدید سامانه با راهنمای تصویری برای بخش های مهم همراه می باشد. شما می توانید راهنمای تصویری سامانه را در همین سایت بیابید. در صورت بروز مشکل یا سوال لطفا از طریق ایمیل پشتیبانی با ما تماس بگیرید.